Gamp Logo

Havarijné poistenie - Vstupné údaje

Zadajte vstupné parametre o vozidle, držiteľovi, vašich škodách a niekoľko doplňujúcich otázok k naceneniu poistenia. Každý vyplnený parameter ovplyvňuje poistné niektorej z poisťovní. Ak vám bude niektorá položka z formuláru nejasná, v otázniku nájdete popisku ktorá vám vstupný parameter popíše podrobnejšie.

Vozidlo

Stav vozidla
Cenníkova cena vozidla
Typ vozidla
Počet miest na sedenie
Účel použitia vozidla
Výkon (kW)
Celková hmotnosť (kg)
Továrenská značka
Zvoľte model vozidla
Okres evidencie vozidla
Zabezpečenie
Výbava
Palivo
Vozidlo na leasing

Držiteľ

Forma držiteľa
Predmet činnosti
Dátum narodenia
Pohlavie
PSČ + Mesto

Poistenie

Dátum začiatku poistenia
Spoluúčasť
Rozsah postenia
Platba poistného
Druh avíza
Územný rozsah poistenia
Vlastníte vozidlo viac ako 30 dní?
Je vozidlo viac ako 30 dní nepoistené?
Viete zdokladovať bezškodový priebeh z predchádzajúceho havarijného poistenia?

Získanie maximálnych zliav

Máte akúkoľvek poistnú zmluvu v niektorej poisťovni?
Ste rodič dieťaťa do 15 rokov?
Ste držiteľom preukazu ZŤP?
Je vlastník, poistník a držiteľ tá istá osoba?
Korešpondenčná adresa postníka je rovnaká ako adresa trvalého pobytu?
Je vlastník alebo poistník vozidla fyzická osoba mladšia ako 23 rokov?
Bude Vaše vozidlo riadiť osoba mladšia ako 25 rokov?
Je vozidlo dodávka (N1) a má max. 3 miesta na sedenie?
Bola niekedy spôsobená škoda vozidlami, ktorých ste boli/ste držiteľom?