: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Dokumenty k PZP

Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania


Asistenčné služby

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wűstenrot poisťovňa, a.s.


Dokumenty k oznámeniu poistnej udalosti


Informačné dokumenty o poistných produktoch

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wűstenrot poisťovňa, a.s.